Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

   

DIRECTOR

 • ing. Adriana Tarța – gradul didactic I

 

       LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Limba și literatura română

 • Cotîrlă Dana Maria – gradul didactic I
 • Crișan-Oltean Ana-Maria-Ligia – gradul didactic I

Limba engleză

 • Sîngeorzan Maria Aurora – gradul didactic II
 • Bâzu Anamaria Laura – gradul didactic II

Limba franceză

 • Balla Anamaria – gradul didactic I

       MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

Matematică

 • dr. Bacoțiu Claudia- gradul didactic I, doctorat
 • Mogonea Lavinia Natalia – gradul didactic I

Chimie

 • Mărginean Daniela – gradul didactic I
 • Jbanca Corina– gradul didactic II

Biologie

 • Oprea Virginia – definitivat

Fizică

 • Mezofi Andreea Iulia- gradul didactic II

 

  OM ȘI SOCIETATE

Istorie

 • Ristoiu Georgeta Elena- gradul didactic I

Geografie

 • Giurgiu Luminița – gradul didactic I

Psihologie

 • Psiholog Gligan Nadia – gradul didactic definitiv

Religie

 • Budianu Mihai – prof debutant

Logică

 • Dascălu Traian – gradul didactic I, doctorat

Discipline socio-umane

 • Marciuc Bianca – grad didactic II

Educație fizică

 • Nesteriuc Gabriel- gradul didactic I

       TEHNOLOGII

Industrie alimentară

 • ing. Munteanu Maria Elena Ligia – gradul didactic I
 • ing. Koszoruș Rodica Veronica – gradul didactic I
 • ing. Matei Rodica Marina – gradul didactic I
 • ing. Budean Nastasia Cristina – gradul didactic I
 • ing. Moldovan Monica – gradul didactic I
 • ing. Stoica Ioana – grad didactic I
 • ing. Corcea Mihaela – gradul didactic II
 • ing. Macea Ioana – prof debutant

Instruire practică

 • instruire practică – Bordean Evelina – gradul didactic definitiv
 • instruire practică – Filip Camelia  – gradul didactic definitiv
 • Maistru instructor – Jurja Viorica – gradul didactic definitiv
 • Maistru instructor – Coldea Daniel– debutant

Informatică

 • Ristoiu Georgeta Elena – gradul didactic I
 • Mezofi Andreea Iulia – gradul didactic II