Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
pentru anul şcolar 2019 – 2020

1. Prof. ing. TARȚA ADRIANA  – director

2. Prof. RISTOIU GEORGETA – coordonator pentru proiecte și programe educative;

3. Prof. ing. KOSZORUS VERONICA – responsabila Comisiei metodice a

inginerilor și maiștrilor instructori din aria curriculară „Tehnologii”

4. Prof. ing. BUDEAN CRISTINA – responsabil SSM

5. MOISĂ EMILIA – reprezentantul părinților

6. ROTAR LAURENȚIU GRIGORE – reprezentantul Primarului

7. DRĂGOESCU MIHAI – reprezentantul Consiliului Local

8. MOLDOVAN COSMIN  – director general SC Cosm-Fan Carmangerie SRL

9. CÂMPEAN AGNETA – reprezentant SC Exclusiv Catering SRL

Prof. TIRLA FELICIA – secretar al CA

Prof.  HALJA MONICA – lider sindicat

HOTĂRÂRI CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
anul şcolar 2015 – 2016

HCA_1_calificativ personal didactic

HCA_2_transfer elevi

HCA_3_numire diriginti

HCA_4_componenta comisiilor

HCA_7_burse elevi