Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
pentru anul şcolar 2021 – 2022

1. Prof. ing. TARȚA ADRIANA  – director

2. Prof. RISTOIU GEORGETA – coordonator pentru proiecte și programe educative;

3. Prof. ing. CORCEA MIHAELA 

4. Prof. ing. BUDEAN CRISTINA – responsabil SSM

5. CIPLEA CIPRIAN – reprezentantul părinților

6. ROTAR LAURENȚIU GRIGORE – reprezentantul Primarului

7. OANĂ ALEXANDRA  – reprezentantul Consiliului Local

8. IANCHIȘ POP ANDRA  – reprezentant SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL

9. CÂMPEAN AGNETA – reprezentant SC Exclusiv Catering SRL

Prof. MUNTEANU LIGIA – secretar al CA

Prof.  HALJA MONICA – lider sindicat

HOTĂRÂRI CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
anul şcolar 2020 – 2021